کارگاه ساخت کاغذ ابری در کتابخانه و موزه‌ ملی ملک

ابرى (Kâghaz-e Abri) / ابرو باد (Abro Bad)
Post Reply
jemiljan
Posts: 15
Joined: Wed Nov 13, 2013 3:02 pm

کارگاه ساخت کاغذ ابری در کتابخانه و موزه‌ ملی ملک

Post by jemiljan »

متاسفانه این کارگاه هفته‌ی پیش انجام شده بود ولی شاید در آینده یکی دیگر داشته باشد

Image
Post Reply